Aktivitets Oversikt

Om Forsoningens tjeneste

Forsoningens Tjeneste startet i 1986 ut fra Menigheten Elihu Vestfold. Pastor Erik Sanders drev misjon i øst europa og siden 1999 har tjenesten vært organisert som menighet i tillegg til misjonsorganisasjon. I tillegg til misjon og nødhjelp skal vi drive evangelisering nasjonalt og internasjonalt. 
Pr. i dag drives misjonsvirksomhet sammen med lokale menigheter og organisasjoner i følgende land. Israel. Jerusalem. Tanzania. Romania og Polen.

Forsoningens Tjeneste sør ble etablert sen-sommeren 2013. Vi er en misjonsorganisasjon som sammen med modermenigheten driver hjelpearbeid i Polen og Romania. I tillegg til hjelpearbeid lokalt. Arbeidet ledes av Odd Victor Jørgensen og Olav Fjærli. 

Forsoningens tjeneste

Forsoningens tjeneste 
Postboks 1114 Kaldnes
3119 Tønsberg
Besøksadresse:
Brattbakken 1
3128 Nøterøy 
Mob-Pastor: +47 456 18 210  
Adm-leder:  +47 905 71 160
 
BØNNE TELEFON -
+47 456 18 210
Forsoningens tjeneste Sør
Misjon & Nødhjelp - Romania

Leder - Olav Fjærli
Klomreheia 30
4885 Grimstad
 
Mobil Telefon: +47 405 63 798
Mob-Pastorl:   +47 456 18 210
 

Beliggenhet

S5 Box